Jak změnit tok vašeho osudu?

Na začátek vám chceme doporučit nikdy neukončovat žádnou svoji činnost či rozdělanou práci, dokud to není dotaženo do konce, ačkoli se to často zdá býti ideálním řešením pro změnu toku vašeho osudu, je tomu ale právě naopak. Vyslechněte si naše vysvětlení níže.


Čas a události nejdou z minulosti přes přítomnost do budoucnosti, ale naopak. Čas se nad námi valí a na konci této cesty, ve čtyřrozměrném prostoru  je smrt tunelem, přechodem do jiných prostorových úrovní. 

Události ve vašem životě jsou tedy již seřazeny v určitém řetězci a vy se po nich „kloužete“. Pokud tento řetěz robijeme, naše budoucnost se odkloní z vyšlapané cesty a objeví se na  „hrbolaté pustině“. 


Pokud máte v životě smůlu, i přesto, že děláte vše jak by jste měli, musíte udělat následovné – přerušit sled událostí přicházejících z budoucnosti. Musíte „přejít na jinou stopu“. 


V našem životě existují  „klíčové“ dny, např. vaše narozeniny (pozn. ne všechny/každý rok), kdy můžete takový přechod uskutečnit. Chcete-li v tento den přesměrovat tok vašeho osudu, oslavte své narozeniny daleko od svých rodných míst a ve zcela jiném prostředí lidí. 


Aby jste přišli na pravý rok, který je vhodný pro odklon směru vašeho osudu je zapotřebí provést diagnostiku vaší karmy. Držíme vám palce, nechť je osud každého z vás takový jaký si zasloužíte. 

Co je to dýchání štěstí?

Dech štěstí je technika, pomocí které můžete očistit podvědomí jedince od následků emočního stresu. Tato technika zahrnuje: kruhové dýchání, relaxaci a speciální hudbu.


Abychom lépe pochopili toto cvičení, nejdříve si musíme vysvětlit co je to astrální forma života.


Tato forma života je energetickým hologramem, který řídí konstrukci a všechny životně důležité funkce fyzického těla. Lze jej přirovnat k filmovému projektoru, jehož paprsek kreslí obraz na plátno. Zhruba řečeno paprsek světla vycházející z  filmového projektoru a dopadající na plátno lze přirovnat k astrální formě života. Pokud jsou v tomto paprsku světla cizí předměty, např. prach, hmyz či jiné nečistoty, obraz se nám může začít ztrácet nebo dokonce úplně zmizet.


V těle hrají energetické sraženiny (stopy psychických zážitků) roli „prachu“, který narušuje jasný přenos obrazu astrálního formy do fyzického těla. 
Výbornou očitkou pro tělo je hladovění po dobu 10 – 20 dnů, zatímco usazeniny na astrální formě vašeho já se odstraňují dechem štěstí.
Důležitá je také práce s vašimi individuálními charakterovými vlastnostmi. Různé psychické vlastnosti způsobují energetické poruchy v astrální formě vašeho já a mají ničivý dopad na životní procese ve vašem těle. Například vysoký krevní tlak má za následek veliké vzrušení.


K uklidnění a normalizace astrální formy vašeho já slouží také různé druhy relaxace a meditace. Např. jóga, čínská gymnastika a další fyzická cvičení.
Důležitá je také práce s principy žluče, hlenu a větru (více o tomto tématu naleznete v samostatném článku). 
Je důležité vědět a chápat jaká práce a v jaké etapě se má provádět na astrální formě vašeho já. 


1, V první části je třeba astrální formu očistit.


2, Následně je důležité obnovit normální tok energií, tak aby bylo vše harmonické a vyvážené. 


3, Za třetí je zapotřebí tento stav udržet a podniknout preventivní kroky k očištění vašeho astrální já.

Modlitba Optinských starců

V minulých článcích jsme se zmiňovali o tom, jak velký vliv mohou mít modlitby na náš život, zdraví a psychiku.

Níže vám proto chceme poskytnou modlitbu Optinských starců, která má příznivě působit na vaše podvědomí a pomoci vám narovnat váš psychický stav.

„Pane, dovol mi, abych se s klidem setkal se vším, co mi přinese následující den.“  

„Dovol mi, abych se zcela vzdal tvé svaté vůli.“  
„Každou hodinu tohoto dne mne ve všem poučuj a podporuj.“„Jakékoli zprávy, které během dne dostanu, nauč mě přijímat s klidnou duší a pevným přesvědčením, že všechno je tvá svatá vůle.“ 

„Ve všech mých slovech a činech věď mé myšlenky a pocity.“ 
„Ve všech nepředvídatelných případech mě nenech zapomenout, že to ty jsi vše seslal.“ 

 
„Nauč mě jednat přímo a racionálně s každým členem mé rodiny, aniž bych někoho trápil nebo rozrušoval.“  
„Pane dej mi sílu unést tíhu nadcházejícího dne a všech událostí, které během něj nastanou.“  


„Veď mou vůli a nauč mě činit pokání, modlit se, věřit, doufat, odpouštět, děkovat a milovat každého. Amen. “  

Jak se zbavit strachu?

Zbavit se obav je nesmírně obtížné. Strach je informace ve formě života v terénu, která se aktivuje vždy, když se objeví vhodná situace. Avšak dostat se k těmto informacím není nemožné, i když velmi obtížné. 


Popíšeme vám zde dvě možnosti, přičemž třetí je hypnóza, která však velmi závisí na schopnostech hypnotizéra, který dokáže strach vymazat či zablokovat.


1. Modlitební cvičení  Obraťte se na vyšší moc. Např. Ježíše Krista a neustále čtěte modlitbu směřovanou jemu: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, nade mnou hříšníkem. Poproste moc ve kterou máte důvěru o pomoc.


2. Metoda očistky za pomoci dechových cvičení
V tomto ohledu máme na mysli holotropné dýchání, neboli terapii, která vám dá znovu prožít vaše strachy a tím se jich navždy zbavit.Institute Catharsis však nedoporučuje toto dechové cvičení provádět bez odborného dohledu lektora. Cvičení může být pro neznalce velmi nebezpečné a jedinec by mohl dosáhnout opačného výsledku, než kterého se snaží docílit. 


Porážka astrálního parazita ve snu
Téměř každý zná ten pocit, kdy se mu zdá hrozivá noční můra. Ve snu vás totiž mohou obtěžovat tzv. astrální paraziti, kteří mohou mít vliv na váš psychický stav během bdění. Zkuste ovládnout své snění a astrálního parazita během spánku porazit či ho změnit na něco vám příjmeného a vůbec ne děsivého. I taková maličkost jako ovládnutí vašeho snu, vám může pomoci zdolat váš strach během všedního dne.


Přistupujte ke strachu z druhé strany
Máte strach. Zeptejte se sami sebe, proč? Možná jste v minulém životě sámi někoho děsili a nyní se bojíte vy.
Já osobně jsem se v dětství potýkala se strachem, s nejistotou a obavami. Tyto známky se na mě podepsali na několik let dopředu. Poté co jsem na sobě vyzkoušela metody odhalení minulých životů a činů jsem zjistila, že se jednalo o přímý důsledek minulého života, který jsme prožila. 
Tento poznatek byl nesmírně impozantní. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila původ všech negativních emocí, strachů a obav, mohla jsem začít tyto problémy řešit. Uvědomění je prvním krokem k překonání obav. Již mě neparalizoval strach, prostě jsem si řekla, že to vyřeším. Introspekce je tedy velmi důležitá při zbavování se strachu.

Co je to karma?

Institute Catharsis se velmi často zmiňuje o tomto konceptu, je tedy na místě, abychom vám vysvětlili, jak ho vnímáme právě my. Pojďme se spolu podívat na koncept „karmy“.


Pod tímto názvem se mnohdy skrývá obrovská škála problémů, spojených nejen s lidským zdravím, ale i s jeho osudem, rodinou a lidmi kolem něj.


Karma – skutek, čin je hlavním pojmem buddhistické příčné souvislosti, podle které špatný čin nevyhnutelně přináší špatné výsledky a naopak.  
Souhrn dobrých a špatných skutků spáchaných v minulých životech tvoří úděl osoby v tomto životě (Atlas tibetské medicíny).
Karma je akt, zákon příčiny a následku, podle kterého se osud člověka utváří v důsledku jeho dobrých a špatných skutků, záměrů a aspirací. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že slovo „karma“ by mělo být chápáno jako vztah příčiny a následku, podle kterého je naše současná existence a zdraví určeno našimi minulými myšlenkami a činy a naše budoucí existence a zdraví přímo závisí na dnešních myšlenkách a činech.


Pojďme si nyní analyzovat druhy karmy


Ze všech druhů karmy je nejvíce důležitá ta individuální a karma předků. 


Individuální karma se dále dělí na karmu získanou v minulých životech a „nahromaděnou“ v tomto životě. V jóga-sútrach Pataňdžaliho existuje klasifikace individuální karmy v závislosti na zkušenostech nashromážděných během života. V tomto ohledu je karma rozdělena na  „černou, černo-bílou, bílou a ne-bílou ne- černou“. 


Nejhorší ze všech je karma černá, která se získá v procesu nemorálního nečestného života. Pomluvy, sobecké intriky s cílem zničit plody práce jiných, ponižování a urážení slabého, krádeže atd. představují černou karmu. 
„Vnitřní“ mentální černá karma zahrnuje takové stavy mysli jako skepticismus, který nevede k poznání ale k nevíře, k prudké zatvrzelosti, v nevědomost, závist atd.

Na straně druhé je bílá karma výsledkem dobrých skutků, které zanechávají zvláštní informace, energetické uzlíky již v plodu jedince. 
Bílo-černá karma je tvořena hromaděním dobrých i zlých skutků ve vztahu k ostatním.


Karma, která není ani bílá ani černá jsou skutky potulných poustevníků v jejich poslední inkarnaci.
Výše jsem vám tedy představili všechny typy individuální karmy, doufáme, že vás tyto informace obohatili a že se nad těmito myšlenkami pozastavíte a zamyslíte.

Jak karma ovlivňuje zdraví a osud člověka

V tomto článku si přiblížíme to, jak karma konkrétně ovlivňuje zdraví a osud člověka.

V jóga-sutře Patanjaliho se hovoří o tom, že nahromaděná karma určuje tři nejdůležitější ukazatele budoucího života jedince: formu narození, délku života a typ životní zkušenosti. 

Na základě toho se každý člověk narodí v té zemi, v tom městě, v té rodině, v tom fyzickém těle, které si „zasloužil“ ve svých předchozích životech. životní situace, nemoci či způsob existence atd. Vše bude jen výsledkem toho co jsme si „vydělali“ v předchozích životech.

Poroto hraje morálka člověka obrovskou roli při zlepšování zdraví a stabilním životním úspěchu a štěstí. Pokud se člověk nechce morálně povýšit, je zbytečné se s ním zabývat.