Modlitba Optinských starců

V minulých článcích jsme se zmiňovali o tom, jak velký vliv mohou mít modlitby na náš život, zdraví a psychiku.

Níže vám proto chceme poskytnou modlitbu Optinských starců, která má příznivě působit na vaše podvědomí a pomoci vám narovnat váš psychický stav.

„Pane, dovol mi, abych se s klidem setkal se vším, co mi přinese následující den.“  

„Dovol mi, abych se zcela vzdal tvé svaté vůli.“  
„Každou hodinu tohoto dne mne ve všem poučuj a podporuj.“„Jakékoli zprávy, které během dne dostanu, nauč mě přijímat s klidnou duší a pevným přesvědčením, že všechno je tvá svatá vůle.“ 

„Ve všech mých slovech a činech věď mé myšlenky a pocity.“ 
„Ve všech nepředvídatelných případech mě nenech zapomenout, že to ty jsi vše seslal.“ 

 
„Nauč mě jednat přímo a racionálně s každým členem mé rodiny, aniž bych někoho trápil nebo rozrušoval.“  
„Pane dej mi sílu unést tíhu nadcházejícího dne a všech událostí, které během něj nastanou.“  


„Veď mou vůli a nauč mě činit pokání, modlit se, věřit, doufat, odpouštět, děkovat a milovat každého. Amen. “