Co je to karma?

Institute Catharsis se velmi často zmiňuje o tomto konceptu, je tedy na místě, abychom vám vysvětlili, jak ho vnímáme právě my. Pojďme se spolu podívat na koncept „karmy“.


Pod tímto názvem se mnohdy skrývá obrovská škála problémů, spojených nejen s lidským zdravím, ale i s jeho osudem, rodinou a lidmi kolem něj.


Karma – skutek, čin je hlavním pojmem buddhistické příčné souvislosti, podle které špatný čin nevyhnutelně přináší špatné výsledky a naopak.  
Souhrn dobrých a špatných skutků spáchaných v minulých životech tvoří úděl osoby v tomto životě (Atlas tibetské medicíny).
Karma je akt, zákon příčiny a následku, podle kterého se osud člověka utváří v důsledku jeho dobrých a špatných skutků, záměrů a aspirací. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že slovo „karma“ by mělo být chápáno jako vztah příčiny a následku, podle kterého je naše současná existence a zdraví určeno našimi minulými myšlenkami a činy a naše budoucí existence a zdraví přímo závisí na dnešních myšlenkách a činech.


Pojďme si nyní analyzovat druhy karmy


Ze všech druhů karmy je nejvíce důležitá ta individuální a karma předků. 


Individuální karma se dále dělí na karmu získanou v minulých životech a „nahromaděnou“ v tomto životě. V jóga-sútrach Pataňdžaliho existuje klasifikace individuální karmy v závislosti na zkušenostech nashromážděných během života. V tomto ohledu je karma rozdělena na  „černou, černo-bílou, bílou a ne-bílou ne- černou“. 


Nejhorší ze všech je karma černá, která se získá v procesu nemorálního nečestného života. Pomluvy, sobecké intriky s cílem zničit plody práce jiných, ponižování a urážení slabého, krádeže atd. představují černou karmu. 
„Vnitřní“ mentální černá karma zahrnuje takové stavy mysli jako skepticismus, který nevede k poznání ale k nevíře, k prudké zatvrzelosti, v nevědomost, závist atd.

Na straně druhé je bílá karma výsledkem dobrých skutků, které zanechávají zvláštní informace, energetické uzlíky již v plodu jedince. 
Bílo-černá karma je tvořena hromaděním dobrých i zlých skutků ve vztahu k ostatním.


Karma, která není ani bílá ani černá jsou skutky potulných poustevníků v jejich poslední inkarnaci.
Výše jsem vám tedy představili všechny typy individuální karmy, doufáme, že vás tyto informace obohatili a že se nad těmito myšlenkami pozastavíte a zamyslíte.