Orientální diagnostika aneb co si pod tímto typem diagnostiky představit?

ÚRYVEK Z ROZHOVORU S NAŠÍ LEKTORKOU KATYMOU, KTERÁ HOVOŘÍ O ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTICE, KTEROU SE DLOUHODOBĚ ZABÝVÁ.

V ČEM JE ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA SPECIFICKÁ?
 
Tato diagnostika nám otevře informace o hloubkovém podvědomí člověka, o jeho kosmickém pásu, neboli o tom jakou zátěž si daný člověk nese z minulých životů. Tyto informace jsou pak prospěšné pro další práci nad sebou samým.
Otevřou se nové vědomosti a možnosti, jak se dále zlepšovat ve všech oblastech svého života a postupu na cestě duchovní evoluce člověka.
 
 
MÁTE NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZA LÉTA PRAXE, KDY TATO DIAGNOSTIKA ČLOVĚKU POMOHLA?
 
Jistě, a nebylo jich málo. Na mysl mi ale přišel případ z minulých let. Přišel ke mně muž, který přetrvával v relativně šťastném vztahu, avšak jeho ruce mi prozradily, že se v citové oblasti v brzké době velice zrání, a že defacto neumí otevřít své srdce druhým. Nesl si s sebou karmické břímě osamění a uzavření se do sebe samého. To se nám během pár týdnu potvrdilo, a nebylo tomu tak poprvé, kdy ho z nenadání opustila milovaná osoba. Mládenec se díky nabitým informacím z diagnostiky začal zaměřovat na tuto karmickou zátěž a začal okamžitě pracovat s touto informací. Dnes je již v několika letém šťastném a naplněném vztahu, a já se v příštích týdnech těším na jeho návštěvu s jeho potomkem, a věřím, že ruka jeho dítka již tuto karmickou zátěž obsahovat nebude. 
 
STÁVÁ SE NĚKDY, ŽE JE KARMICKÁ ZÁTĚŽ ČLOVĚKA TAK VELIKÁ, ŽE SE Z NÍ V TOMTO ŽIVOTĚ NEVYMANÍ?
 
Pokud bych to měla vzít procentuálně, z mé praxe usuzuji, že je jich zhruba méně než 30%. To je myslím velmi pěkné číslo. Tito lidé byli uzavřeni jakékoli pomoci, ať už ze strany druhých, či od sebe samých. To znamená, že bude jejich karmický úkol setrvávat až do budoucího života, dokud se jednou nerozhodnou s tím skoncovat. Zbývající lidé, se kterými jsem se setkala byli přesnými opaky, jejich píle a cílevědomost jim dovolila vymanit se ze spárů kola sanzary, neboli kola karmy.
 
JAK PROBÍHÁ VÝKLAD OSOBNÍ ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKY?

Na základě vašich fyzických vlastností (znamének na těle, fyzické konstituce a čar na rukou) vám vypracujeme kompletní diagnostiku vašeho hloubkového podvědomí.

Výklad diagnostiky podvědomí vám vyjeví co vám bylo dáno do vínku ve všech oblastech života. Vyhodnotí vaše fyzické, intelektuální, finanční, zdravotní či profesní dispozice. V případě zájmu o konkrétní tématiku se může výklad zaměřit na partnerské vztahy či diagnostiku očekávaného potomstva atd.

 
KATYMA