Modlitba Optinských starců

V minulých článcích jsme se zmiňovali o tom, jak velký vliv mohou mít modlitby na náš život, zdraví a psychiku.

Níže vám proto chceme poskytnou modlitbu Optinských starců, která má příznivě působit na vaše podvědomí a pomoci vám narovnat váš psychický stav.

„Pane, dovol mi, abych se s klidem setkal se vším, co mi přinese následující den.“  

„Dovol mi, abych se zcela vzdal tvé svaté vůli.“  
„Každou hodinu tohoto dne mne ve všem poučuj a podporuj.“„Jakékoli zprávy, které během dne dostanu, nauč mě přijímat s klidnou duší a pevným přesvědčením, že všechno je tvá svatá vůle.“ 

„Ve všech mých slovech a činech věď mé myšlenky a pocity.“ 
„Ve všech nepředvídatelných případech mě nenech zapomenout, že to ty jsi vše seslal.“ 

 
„Nauč mě jednat přímo a racionálně s každým členem mé rodiny, aniž bych někoho trápil nebo rozrušoval.“  
„Pane dej mi sílu unést tíhu nadcházejícího dne a všech událostí, které během něj nastanou.“  


„Veď mou vůli a nauč mě činit pokání, modlit se, věřit, doufat, odpouštět, děkovat a milovat každého. Amen. “  

Jak se zbavit strachu?

Zbavit se obav je nesmírně obtížné. Strach je informace ve formě života v terénu, která se aktivuje vždy, když se objeví vhodná situace. Avšak dostat se k těmto informacím není nemožné, i když velmi obtížné. 


Popíšeme vám zde dvě možnosti, přičemž třetí je hypnóza, která však velmi závisí na schopnostech hypnotizéra, který dokáže strach vymazat či zablokovat.


1. Modlitební cvičení  Obraťte se na vyšší moc. Např. Ježíše Krista a neustále čtěte modlitbu směřovanou jemu: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, nade mnou hříšníkem. Poproste moc ve kterou máte důvěru o pomoc.


2. Metoda očistky za pomoci dechových cvičení
V tomto ohledu máme na mysli holotropné dýchání, neboli terapii, která vám dá znovu prožít vaše strachy a tím se jich navždy zbavit.Institute Catharsis však nedoporučuje toto dechové cvičení provádět bez odborného dohledu lektora. Cvičení může být pro neznalce velmi nebezpečné a jedinec by mohl dosáhnout opačného výsledku, než kterého se snaží docílit. 


Porážka astrálního parazita ve snu
Téměř každý zná ten pocit, kdy se mu zdá hrozivá noční můra. Ve snu vás totiž mohou obtěžovat tzv. astrální paraziti, kteří mohou mít vliv na váš psychický stav během bdění. Zkuste ovládnout své snění a astrálního parazita během spánku porazit či ho změnit na něco vám příjmeného a vůbec ne děsivého. I taková maličkost jako ovládnutí vašeho snu, vám může pomoci zdolat váš strach během všedního dne.


Přistupujte ke strachu z druhé strany
Máte strach. Zeptejte se sami sebe, proč? Možná jste v minulém životě sámi někoho děsili a nyní se bojíte vy.
Já osobně jsem se v dětství potýkala se strachem, s nejistotou a obavami. Tyto známky se na mě podepsali na několik let dopředu. Poté co jsem na sobě vyzkoušela metody odhalení minulých životů a činů jsem zjistila, že se jednalo o přímý důsledek minulého života, který jsme prožila. 
Tento poznatek byl nesmírně impozantní. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila původ všech negativních emocí, strachů a obav, mohla jsem začít tyto problémy řešit. Uvědomění je prvním krokem k překonání obav. Již mě neparalizoval strach, prostě jsem si řekla, že to vyřeším. Introspekce je tedy velmi důležitá při zbavování se strachu.

Co je to karma?

Institute Catharsis se velmi často zmiňuje o tomto konceptu, je tedy na místě, abychom vám vysvětlili, jak ho vnímáme právě my. Pojďme se spolu podívat na koncept „karmy“.


Pod tímto názvem se mnohdy skrývá obrovská škála problémů, spojených nejen s lidským zdravím, ale i s jeho osudem, rodinou a lidmi kolem něj.


Karma – skutek, čin je hlavním pojmem buddhistické příčné souvislosti, podle které špatný čin nevyhnutelně přináší špatné výsledky a naopak.  
Souhrn dobrých a špatných skutků spáchaných v minulých životech tvoří úděl osoby v tomto životě (Atlas tibetské medicíny).
Karma je akt, zákon příčiny a následku, podle kterého se osud člověka utváří v důsledku jeho dobrých a špatných skutků, záměrů a aspirací. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že slovo „karma“ by mělo být chápáno jako vztah příčiny a následku, podle kterého je naše současná existence a zdraví určeno našimi minulými myšlenkami a činy a naše budoucí existence a zdraví přímo závisí na dnešních myšlenkách a činech.


Pojďme si nyní analyzovat druhy karmy


Ze všech druhů karmy je nejvíce důležitá ta individuální a karma předků. 


Individuální karma se dále dělí na karmu získanou v minulých životech a „nahromaděnou“ v tomto životě. V jóga-sútrach Pataňdžaliho existuje klasifikace individuální karmy v závislosti na zkušenostech nashromážděných během života. V tomto ohledu je karma rozdělena na  „černou, černo-bílou, bílou a ne-bílou ne- černou“. 


Nejhorší ze všech je karma černá, která se získá v procesu nemorálního nečestného života. Pomluvy, sobecké intriky s cílem zničit plody práce jiných, ponižování a urážení slabého, krádeže atd. představují černou karmu. 
„Vnitřní“ mentální černá karma zahrnuje takové stavy mysli jako skepticismus, který nevede k poznání ale k nevíře, k prudké zatvrzelosti, v nevědomost, závist atd.

Na straně druhé je bílá karma výsledkem dobrých skutků, které zanechávají zvláštní informace, energetické uzlíky již v plodu jedince. 
Bílo-černá karma je tvořena hromaděním dobrých i zlých skutků ve vztahu k ostatním.


Karma, která není ani bílá ani černá jsou skutky potulných poustevníků v jejich poslední inkarnaci.
Výše jsem vám tedy představili všechny typy individuální karmy, doufáme, že vás tyto informace obohatili a že se nad těmito myšlenkami pozastavíte a zamyslíte.

Jak karma ovlivňuje zdraví a osud člověka

V tomto článku si přiblížíme to, jak karma konkrétně ovlivňuje zdraví a osud člověka.

V jóga-sutře Patanjaliho se hovoří o tom, že nahromaděná karma určuje tři nejdůležitější ukazatele budoucího života jedince: formu narození, délku života a typ životní zkušenosti. 

Na základě toho se každý člověk narodí v té zemi, v tom městě, v té rodině, v tom fyzickém těle, které si „zasloužil“ ve svých předchozích životech. životní situace, nemoci či způsob existence atd. Vše bude jen výsledkem toho co jsme si „vydělali“ v předchozích životech.

Poroto hraje morálka člověka obrovskou roli při zlepšování zdraví a stabilním životním úspěchu a štěstí. Pokud se člověk nechce morálně povýšit, je zbytečné se s ním zabývat.

Vítr v době změn

dandelion, sky, flower

Žijeme ve velmi zajímavé době, v době velkých změn, v době, kdy se střídají dvě velké epochy.

Vítr odvane staré, aby vzniklo místo pro nové. Na stranu druhou dokáže onen vítr ovlivnit negativně naše těla a mysl. Následkem toho se u nás může projevit nespavost, nervozita, neklid, nejistota či nespokojenost. Někdy tyto následky řešíme přejídáním, jindy úplnou ztrátou chuti k jídlu.

Vítr v nás vyvolává deprese, s tím jde ruku v ruce ztráta chuti k životu. Emoce bývají buďto v naprostém útlumu či extrémně přehnané. Proto musíme během těchto změn držet v rovnováze svůj vítr, což nám pomůže vyrovnat se s velkým větrem změn.

Co může udělat, abychom tyto chvíle zvládly ve zdraví?

Za prvé je nutné poslouchat svůj organismus, své chutě, a stav své energie. Někdy budete chtít sladké, někdy mastné, jindy zase odpočinek a intenzivnější spánek. Pokud nebudete brát zřetel na požadavky svého těla, může to vyústit ve velkou únavu a pocit vyčerpanosti.

Nejsilnější emocí větru jsou vztek a strach, neboť energie větru se snaží zpřetrhat staré a obnovit místo pro nové, abychom tyto emoce zvládli, musíme se snažit cítit opačné emoce, tj. lásku, toleranci, soucit a soudružnost.

Přejeme vám mnoho úspěchu, aby jste úspěšně zvládli vítr změn.

Vliv globální změny klimatu na fyziku a psychiku člověka

landscape, change, climate

Náš organismus byl po tisíciletí zvyklý na určitý řád střídání ročního období v závislosti na tom, v jakém podnebním pásmu se vyvíjel. Globální změna klimatu je pro náš organismus vždy velkým stresem, neznamená to však je slabý a měl by zkolabovat, neboť má velké adaptační rezervy.

Pro realizaci adaptace od nás organismus potřebuje jednu důležitou věc, minimalizovat stres do rozumné míry.

Tj. ovládat své myšlení a nepřipouštět přehnané emoce. Východní mudrcové říkali, že všechny naše nemoci a nezdary pramení ze sedmi příčin.

Přemíra vzteku, radosti, strachu, smutku, lítostivosti, toužebnosti a přemíra myšlení.

Organismus je schopný adaptace, pokud bude cítit vyrovnanost a klid. Dle jednoduchého testu můžete analyzovat Váš současný stav. Představte si temnou oblohu s velikým množstvím hvězd, je vám tato představa milejší nežli horké slunce a pláž? Pokud ano, jste unaven, neboť ve vašem životě je příliš vzruchu, pokud je vám blíže představa druhá, je ve vašem životě málo radosti, psychicky jste utlačen.

Jedinec, jenž chce vidět měsíc a hvězdy potřebuje více spánku, také by měl ve svém volném čase zvolit procházky v přírodě, nejlépe o samotě. Člověk, který chce vidět slunce a pláž, by se měl zamyslet, zda má ve svém životě dostatek radosti a nadšení, zda se nesoustředí přespříliš na zodpovědnost ve svém životě.

Na závěr tohoto článku vám přeji klidnou a úspěšnou adaptaci v těchto nových časech a budu se na vás těšit u dalšího příspěvku, kde si toto i jiná témata probereme podrobněji.