Chraňme své srdce v době změn

V době globální změny klimatu se náš kardiovaskulární systém nachází v permanentním napětí. Musí rychle reagovat na veškeré změny počasí. Poslední roky se obzvlášť chová velmi turbulentně. Proto by bylo ideální znát veškeré slabiny vašeho kardiovaskulárního systému a všemi dostupnými metodami ho podporovat.

Institute Catharsis nabízí svým čtenářům rychlotest. Podívejte se na své ruce. Pokud máte zdravý kardiovaskulární systém, čára srdce je dlouhá, dobře zakřivená, bez zpřetrhání a teček či větviček. Pokud je tomu naopak, čára je rozdvojená, roztrojená, s větvičkami či jinými roztržkami,  v tomto případě zbystřete.

Rychlotest vám v tomto případě ukazuje slabost vašeho kardiovaskulárního systému a tím pádem potřebuje váš kardiovaskulární systém zvláštní péči, tzn. úpravu jídelníčku na zdravější a lepší. Přiměřené fyzické posilování, likvidace stresu jak na vědomé, tak i na podvědomé úrovni.

S likvidací stresu na podvědomé úrovni vám rádi pomohou v Institutu Catharsis.

Přejeme vám mnoho zdaru.

IC