Vítr v době změn

dandelion, sky, flower

Žijeme ve velmi zajímavé době, v době velkých změn, v době, kdy se střídají dvě velké epochy.

Vítr odvane staré, aby vzniklo místo pro nové. Na stranu druhou dokáže onen vítr ovlivnit negativně naše těla a mysl. Následkem toho se u nás může projevit nespavost, nervozita, neklid, nejistota či nespokojenost. Někdy tyto následky řešíme přejídáním, jindy úplnou ztrátou chuti k jídlu.

Vítr v nás vyvolává deprese, s tím jde ruku v ruce ztráta chuti k životu. Emoce bývají buďto v naprostém útlumu či extrémně přehnané. Proto musíme během těchto změn držet v rovnováze svůj vítr, což nám pomůže vyrovnat se s velkým větrem změn.

Co může udělat, abychom tyto chvíle zvládly ve zdraví?

Za prvé je nutné poslouchat svůj organismus, své chutě, a stav své energie. Někdy budete chtít sladké, někdy mastné, jindy zase odpočinek a intenzivnější spánek. Pokud nebudete brát zřetel na požadavky svého těla, může to vyústit ve velkou únavu a pocit vyčerpanosti.

Nejsilnější emocí větru jsou vztek a strach, neboť energie větru se snaží zpřetrhat staré a obnovit místo pro nové, abychom tyto emoce zvládli, musíme se snažit cítit opačné emoce, tj. lásku, toleranci, soucit a soudružnost.

Přejeme vám mnoho úspěchu, aby jste úspěšně zvládli vítr změn.

Vliv globální změny klimatu na fyziku a psychiku člověka

landscape, change, climate

Náš organismus byl po tisíciletí zvyklý na určitý řád střídání ročního období v závislosti na tom, v jakém podnebním pásmu se vyvíjel. Globální změna klimatu je pro náš organismus vždy velkým stresem, neznamená to však je slabý a měl by zkolabovat, neboť má velké adaptační rezervy.

Pro realizaci adaptace od nás organismus potřebuje jednu důležitou věc, minimalizovat stres do rozumné míry.

Tj. ovládat své myšlení a nepřipouštět přehnané emoce. Východní mudrcové říkali, že všechny naše nemoci a nezdary pramení ze sedmi příčin.

Přemíra vzteku, radosti, strachu, smutku, lítostivosti, toužebnosti a přemíra myšlení.

Organismus je schopný adaptace, pokud bude cítit vyrovnanost a klid. Dle jednoduchého testu můžete analyzovat Váš současný stav. Představte si temnou oblohu s velikým množstvím hvězd, je vám tato představa milejší nežli horké slunce a pláž? Pokud ano, jste unaven, neboť ve vašem životě je příliš vzruchu, pokud je vám blíže představa druhá, je ve vašem životě málo radosti, psychicky jste utlačen.

Jedinec, jenž chce vidět měsíc a hvězdy potřebuje více spánku, také by měl ve svém volném čase zvolit procházky v přírodě, nejlépe o samotě. Člověk, který chce vidět slunce a pláž, by se měl zamyslet, zda má ve svém životě dostatek radosti a nadšení, zda se nesoustředí přespříliš na zodpovědnost ve svém životě.

Na závěr tohoto článku vám přeji klidnou a úspěšnou adaptaci v těchto nových časech a budu se na vás těšit u dalšího příspěvku, kde si toto i jiná témata probereme podrobněji.